สมัคร GClub จีคลับเกมส์ มาริน่า เบย์ แซนด์สแหล่งธุรกิจกาสิโนของสิงคโปร์

สมัคร GClub
สมัคร GClub การเปิดกาสิโนจึงถือได้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ต้องวางเดิมพันครั้งใหญ่ ระหว่างผลประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ กับความเสี่ยงต่อทัศนคติของชาวสิงคโปร์ รวมถึงมีวิถีการดำเนินชีวิตที่อาจผิดแปลกไปจากเดิม โดยอาจนำมาซึ่งปัญหาทางสังคมในระยะยาว การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติของสิงคโปร์ครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงและท้าทายอยู่ในที ที่จะต้องมาประมวลผลกระทบหลังจากเปิดคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ถึงแม้ว่าการตัดสินใจให้มีการเปิดกาสิโนจะขัดต่อแนวทางการบริหารประเทศในอดีต รวมทั้งยังขัดต่อหลักวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และส่งผลต่อปัญหาการก่ออาชญากรรมในประเทศ แต่ถึงแม้ชาวสิงคโปร์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวของรัฐบาลกว่า 30,000 คน ได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อต่อต้านการสร้างกาสิโนดังกล่าว สมัคร GClub แต่รัฐบาลสิงคโปร์ก็ไม่เปลี่ยนใจและยังคงยืนยันแผนการดำเนินการเปิดกาสิโนต่อไป
จีคลับเกมส์ อย่างไรก็ตามด้าน Merrill Lynch& Co. ได้คาดการณ์ว่า ธุรกิจกาสิโนของสิงคโปร์จะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 35,000 คน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 0.4% ต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลา 5 ปีที่กาสิโนเปิดดำเนินการ ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมแก้ไขปัญหาไม่ให้ชาวสิงคโปร์ติดการพนัน ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้ากาสิโนจากคนในประเทศในอัตราที่สูง และยังเป็นที่คาดกันว่าการเปิดกาสิโนจะส่งผลในทางลบต่อชาวสิงคโปร์รุ่นใหม่ที่อาจคิดว่า การพนันอาจนำมาซึ่งโชคลาภและทำให้มั่งคั่งได้โดยง่าย จีคลับเกมส์ โดยไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน